Betonbuizen voor hoofdriolering Wegrio

Diensten

Rioleringswerken

Grond- en rioleringswerken voor particulieren, bedrijven en overheden

Grondwerken en rioleringswerken van kleine tot grote projecten

Water en grond zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom bieden we bij Wegrio zowel grondwerken als rioleringswerken aan. Voor beide types werken zijn lasers, buizenlasers, zware machines, precieze graafwerken en soms ook manueel vakmanschap vereist en dat laatste gaan we zeker niet uit de weg. Onze grondwerkers steken maar wat graag de handen uit de mouwen en schrikken er niet voor terug om zich vuil te maken!

Openbare rioleringswerken

 • sleuven graven voor nutsleidingen & rioolbuizen
 • grondaanvoer / grondafvoer / grondverzet
 • bronbemaling en droogzuiging
 • huisaansluitingen op openbare riolering
 • plaatsing straatkolken, putdeksels, aquadrains en afvoergootjes

Particuliere rioleringswerken

 • sleuven graven voor afvoerleidingen
 • plaatsing van rioolbuizen en gescheiden afvoer
 • aansluiting op het openbaar rioolnetwerk
 • plaatsen en opmetselen van diverse putten (regenwaterputten, septische putten, IBA waterzuiveringssystemen,…)
 • installatie van aquadrains en afvoergootjes
 • overkoppelingswerken DWA & RWA

Bronbemaling

We beschikken over een uitgerust machinepark met onder meer minigravers, zware graafmachines, diepladers, bulldozers en rupskranen en ook professionele vuilwaterpompen hebben we in huis. Die pompinstallaties kunnen grote hoeveelheden grondwater slikken in een mum van tijd wat ons toelaat om op quasi elke locatie in droge bodem te werken zonder hinder. Droogzuiging passen we vooral toe wanneer we bouwputten, kelders en sleuven graven of rioleringswerken uitvoeren in grondwatergevoelige omgevingen. Bij hoge nood kunnen onze pompen echter ook tijdelijk ingezet worden bij extreme wateroverlast.

Liever geen wateroverlast?

Beter voorkomen dan genezen is ons motto. Vertrouw daarom uw water-, grond- en rioleringswerken toe aan een erkend en ervaren aannemer zoals Wegrio uit Hamme! Neem gerust even contact met ons op om uw project geheel vrijblijvend te bespreken.