waterwerken Wegrio

Diensten

Riolerings- en infiltratiewerken

Moet u infiltratiekratten of een bufferbekken laten plaatsen?

Waarom een bufferbekken laten plaatsen?

Een bufferbekken laten plaatsen is om meer dan 1 reden het overwegen waard. De wettelijke verplichting bij grote industriële bouwwerken is uiteraard de voornaamste reden, maar zeker niet de enige. Behalve de gecontroleerde buffering van regenwater en vooral de gefaseerde afvoer naar de openbare riolering om wateroverlast te voorkomen, is regenwater opslaan ook erg interessant voor uw eigen activiteiten. Dat gebufferd water kan namelijk ook gebruikt worden tijdens de productieprocessen (bv. voor koeling), voor irrigatie of als bluswater bij bedrijfsbranden.

Waarvoor dienen die bufferbekkens en infiltratiekratten eigenlijk?

De plaatsing van infiltratie units en bufferbekkens wordt voornamelijk verplicht om wateroverlast te voorkomen. Grote dakoppervlaktes vangen grote watermassa’s op en die kunnen de openbare riolering van naburige woonkernen vaak niet slikken met alle gevolgen vandien. Het opgevangen hemelwater bufferen en gecontroleerd afvoeren, is daarom sinds 2014 verplicht bij zowel particuliere als industriële nieuwbouwprojecten. De vertraagde afvoer naar de riolering is trouwens niet enkel een oplossing tegen wateroverlast, maar ook tegen verdroging van terreinen.

De nodige buffercapaciteit berekenen

Het is voornamelijk de dakoppervlakte die de nodige buffercapaciteit zal bepalen, maar die houdt enkel rekening met een volledige afvoer naar de openbare riolering. Wil u een bufferbekken laten plaatsen om ook meteen over voldoende koelwater, sproeiwater of bluswater te beschikken, dan laat u best eerst een capaciteitsstudie uitvoeren. Ook wij kunnen u ongetwijfeld heel wat handige adviezen en tips meegeven. Vraag daar gerust naar!

Bufferbekkens laten plaatsen door Wegrio gaat zo

We komen eerst bij u langs om uw project te bespreken. Zo hebben we een duidelijk beeld van uw verwachtingen en kunnen we een duidelijke prijsofferte opmaken voor de nodige grondwerken. Nadien voeren we de volledige plaatsing van infiltratiekratten, waterbekkens en buffers volledig in eigen beheer uit. Van voorbereidende grond- en graafwerken tot en met de eigenlijke plaatsing van de buffersystemen en de aansluiting.

Technische verplichtingen en premies gecheckt?

Of infiltratiekratten of een bufferbekken laten plaatsen in uw gemeente verplicht is en of u ook recht heeft op een financiële tegemoetkoming via premies en subsidies kan u best navragen bij de betrokken gemeentelijke diensten en/of nakijken op premiezoeker.be.

Voorbeeld duurzaam hemelwater afvoeren

U wil zeker zijn van “een goede afloop”?

Aarzel dan vooral niet om eens contact met ons op te nemen. Wij hebben behoorlijk wat ervaring met de plaatsing van particuliere, industriële en openbare infiltratiesystemen en kunnen u niet alleen betrouwbaar vakwerk, maar ook competitieve prijzen voor de plaatsing aanbieden.