aanleg parkings Wegrio

Diensten

Parking aanleg

Uw parking laten aanleggen door Wegrio is zeker niet onverstandig

1 aannemer, 1 contactpersoon, 1 prijsofferte

Een parking laten aanleggen verloopt bijzonder vlot als u voor aannemer Wegrio kiest. U heeft namelijk slechts 1 contactpersoon voor de volledige parkingaanleg. Wij voorzien niet alleen de grond- en graafwerken, maar ook de eventuele riolerings- en drainagewerken en zelfs de complete inrichting. Ook wegmarkering, de plaatsing van parkeerpaaltjes en de aanleg van groenzones op en rond de parking kunnen we namelijk in 1 totaalpakket aanbieden.

Eerst denken, dan pas doen

Een nieuwe parking laten aanleggen begint met een goed gesprek. Samen met u overlopen we wat er allemaal bij de aanleg van uw parking komt kijken. We werken een plan van aanpak en een duidelijke prijsofferte uit en houden daarbij uiteraard ook rekening met uw vooropgestelde timing.

Wat Wegrio voor uw parking aanleg kan betekenen

  • Afbraak van eventuele bestaande constructies
  • Aanvoer gezeefde grond / afvoer overtollige grond
  • Eventuele graafwerken voor bouwputten / waterputten / …
  • Leveren en plaatsen van geotextiel voor grondstabilisatie
  • Terrein nivelleren en opdeling (parkeerruimte / groenzones)
  • Plaatsen van verharding (dallen, kiezels, klinkers, asfalt,…)
  • Aanbrengen van wegmarkeringen
  • Leveren en plaatsen van straatmeubilair en verzinkbare palen
  • Levering en installatie van ondergrondse afvalcontainers

Last van grondwater?

Blijkt er tijdens de werken te veel grondwater aanwezig te zijn om de werken tot een goed einde te kunnen brengen? Dan plaatsen we bronbemaling en pompen om het grondwater tot een minimum te beperken zodat de werken toch vlot, correct en veilig kunnen verlopen.

Wat met herstellingen achteraf?

We komen uw parking aanleggen en verharden en desgewenst ook achteraf de nodige herstellingen en vervangingen uitvoeren. Zeker op parkings kunnen paaltjes, slagbomen, parkeerbeugels, enz… wel eens schade oplopen. Van zodra we een beeld hebben van de opgelopen schade maken we een kostenraming op om alles weer in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Hoeveel een nieuwe parking laten aanleggen u zal kosten?

U hoeft enkel maar een mailtje te sturen om een vrijblijvende kennismaking in te plannen en een overzichtelijke prijsofferte te ontvangen!