aanleg groenzone Wegrio

Diensten

Industriële en openbare groenzones

Industrieel grondverzet of groenzone laten aanleggen?

Voorbereidende grondwerken voor openbare groenwerken doen we ook.

Wil u na de geplande bestratingswerken of rioleringswerken ook nog een omliggende groenzone laten aanleggen? Enkele groene hoekjes op en rond uw parking? Waterdoorlatende parkeervakken, taluds of een groene berm naast de weg nodig? Ook daar kunnen wij alvast de voorbereidende grond-, graaf- en afwateringswerken voor verzorgen. Grotere grondwerken en grondverzet zijn immers net onze specialiteit.

Alles wat met grondbewerking te maken heeft

 • bronbemaling en droogzuiging
 • grond afgraven, ophogen, omkeren en nivelleren
 • sleuven graven voor nutsleidingen en rioleringen
 • graafwerken voor bouwklaar maken van openbare bouwgronden
 • grondverzet: aan- en afvoer van grond (gezeefde grond, teelaarde, bouwgrond,…)
 • boomstronken verwijderen en bomen planten
 • grondstabilisatie door plaatsing van geotextiel
 • grondverbetering door toevoeging van organische bodemverbeteraars
 • leveren en plaatsen van afboordingen, straatmeubilair,…
 • aanbrengen van diverse verhardingen voor parkeerterreinen, parkeervakken, wegen,..
 • plaatsen van afwaterings- en drainagesystemen of waterdoorlatende verhardingen

Graag een prijsofferte?

Wij zijn benieuwd naar uw project, dus stuur ons gerust een mailtje met wat informatie of enkele voorkeursdata voor een vrijblijvend plaatsbezoek.