Wegrio Image Banner

Diensten

Regenwater & Rioleringswerken

Een regenput laten steken? Altijd een goed idee!

Regenwaterrecuperatie, waterzuivering en waterafvoer

U moet een regenput laten steken in uw nieuwbouwwoning, u wil een regenwaterput plaatsen om uw waterfactuur te verlagen of de keuze voor regenwaterrecuperatie is vooral energie- en milieubewust? Wat de reden ook is, door erkend aannemer Wegrio kan u allerhande types regenputten laten plaatsen. Helemaal volgens de regels van de kunst en met de grootste zorg voor put en tuin.

Regenwatersystemen

Een regenput laten steken door aannemer Wegrio garandeert u een zorgeloos project. Wij voeren de hele installatie namelijk van A tot Z in eigen beheer uit. Van de graafwerken tot en met de huisaansluiting, maar laten we vooral starten met een woordje advies.

Een regenput laten steken met een passend volume, is bijvoorbeeld erg belangrijk. Met een te kleine put zal u te vaak moeten omschakelen naar kostbaar kraantjeswater, met een te grote regenput riskeert u stilstaand water en een verminderde waterkwaliteit. En kiest u best voor een kunststoffen of een betonnen regenput? Ook de locatie waar de regenput geplaatst zal worden is belangrijk. Die ligt best niet te ver van de binnenhuisaansluitingen om een vlotte oppomping te verzekeren en ook de positie van de afvoerleidingen en de aansluitingen op de openbare rioleringen spelen uiteraard een rol. Mogelijks is ook extra versteviging nodig als de put onder uw oprit of parkeerplaats komt te liggen. Tenslotte moet ook de stabiliteit van de omliggende grond en de nabijheid van dorstige boomwortels bekeken worden.

Allemaal zaken waarvoor we met plezier even met u meedenken. Eens u die keuzes gemaakt heeft, komen wij de kunststoffen of betonnen regenput leveren, de correct hoeveelheid grond uitgraven en de hemelwaterput en regenwaterpomp plaatsen en aansluiten.

  • Last van grondwater? In dat geval voorzien we professionele bronbemaling om de grond uit de bouwput te trekken zodat we droog, veilig en precies kunnen werken.
  • U wil een regenput laten steken, maar er achteraf ook nog toegang toe hebben? U kan ons niet alleen een regenput laten steken, maar ook bestaande en nieuwe regenputten laten opmetselen zodat het putdeksel bereikbaar blijft. Dat doen we trouwens zowel voor regenputten als voor aalputten.

Als uw woning niet aangesloten is op de openbare riolering, kan de gemeente de installatie van een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) verplichten. Zo’n IBA waterzuiveringssysteem gaat uw huishoudelijk afvalwater (het zogenoemde grijs en zwart afvalwater) gefaseerd zuiveren in verschillende tanks, waarna het restwater afgevoerd kan worden of in een sterfput verzameld.

De meest courante IBA-systemen bestaan uit 3 tanks. In de eerste tank (voorbezinktank) wordt het water gescheiden van het afval. De afvalstoffen wegen zwaarder en zullen daardoor naar de bodem zakken. In de 2e put (de beluchtingstank) komt het water in contact met aërobe bacteriën die de organische afvalstoffen op biologische wijze afbreken. In deze pomp zorgt een luchtpomp voor verse luchttoevoer om de bacteriën in leven te houden. In de 3e tank (de nabezinktank) zal het resterende slib naar de bodem zakken of teruggevoerd worden naar de voorgaande tank om verder gerecycleerd te worden. Het overblijvende water is relatief zuiver en volstrekt onschadelijk.

Regenwater gecontroleerd opvangen, opslaan en in de ondergrond laten infiltreren, dat is de taak van een infiltratie unit. Ook die infiltratie units kunnen we onzichtbaar in de ondergrond wegwerken.

Laat u een nieuw terras of oprit leggen of een bestaand terras of oprit renoveren, dan is afvoergootjes of aquadrains voorzien, zeker geen slecht idee. Ook die kunnen wij vakkundig voor u plaatsen.

U kan ons een regenput laten steken, maar ook diverse andere types putten. Septische putten, bezinkputten, bufferbekkens, infiltratiekratten, … We hebben de nodige expertise en professionele graafmachines om putten van de meest uiteenlopende diameters te plaatsen.

Uw huis moet nog aangesloten worden op de openbare riolering? Afhankelijk van de voorschriften van uw stads- of gemeentebestuur kan u ook voor dergelijke huisaansluitingen  bij Wegrio terecht.

Loopt uw regenwater en afvalwater nog door 1 enkele buis naar de openbare riolering? Dan neemt u best even contact op met Wegrio om de verplichte afkoppelingswerken voor vuil en proper water te verzorgen en de afvoerbuizen van elkaar te scheiden. Dat is immers wettelijk verplicht. De wetgeving stelt immers dat RWA (regenwater) en DWA (afvalwater) via afzonderlijke afvoerbuizen in het openbaar rioleringsnetwerk geloosd moeten worden.

Vergeet u niet te informeren over premies en subsidies!

Een IBA, infiltratie unit of regenput laten steken kan nog voordeliger blijken dan u zou verwachten! De Vlaamse Overheid, diverse gemeenten en zelfs de watermaatschappijen kennen in bepaalde situaties namelijk premies en subsidies toe. Of u daarvoor in aanmerking komt, kan u best nagaan op Premiezoeker.be en bij de gemeente.

Een IBA-installatie kan ook een vrijstelling van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage opleveren. Over deze en eventuele andere vrijstellingen informeert u zich best ook even bij uw drinkwaterleverancier.

U wil ook gescheiden afvoer, waterzuivering of een regenput laten steken?

Neemt u even contact met ons op? Dan kunnen we meteen een afspraak maken voor een vrijblijvend plaatsbezoek bij u thuis. Dat is in regio Hamme en Oost-Vlaanderen trouwens helemaal gratis.