Wegrio Image Banner

Diensten

Industriële en openbare groenzones

U moet binnenkort ook nog een groenzone laten aanleggen?

Ook de voorbereidende grondwerken voor openbare groenwerken kan u aan Wegrio toevertrouwen.

Wil u na de geplande bestratingswerken of rioleringswerken ook nog een omliggende groenzone laten aanleggen? Enkele groene hoekjes op en rond uw parking? Waterdoorlatende parkeervakken, taluds of een groene berm naast de weg nodig? Ook daar kunnen we de voorbereidende grond-, graaf- en afwateringswerken voor verzorgen.

Kleine groenwerken zoals bomen planten, stronken uitgraven, grondverbetering, grondstabilisatie met geotextiel en het plaatsen van harde of waterdoorlatende grondbedekking kunnen we bij Wegrio trouwens meteen in een totaalproject voor bestrating, riolering of grondwerk omvatten.

Alles wat met grondbewerking te maken heeft

 • bronbemaling en droogzuiging
 • grond afgraven, ophogen, omkeren en nivelleren
 • sleuven graven voor nutsleidingen en rioleringen
 • graafwerken voor aanleg van stadsvijvers of bouwklaar maken van openbare bouwgronden
 • grondverzet: aan- en afvoer van grond (gezeefde grond, teelaarde, bouwgrond,…)
 • boomstronken verwijderen en bomen planten
 • grondstabilisatie door plaatsing van geotextiel
 • grondverbetering door toevoeging van organische bodemverbeteraars
 • leveren en plaatsen van afboordingen, straatmeubilair,…
 • aanbrengen van diverse verhardingen voor parkeerterreinen, parkeervakken, wegen,..
 • plaatsen van afwaterings- en drainagesystemen of waterdoorlatende verhardingen

Onze grondwerkers kan u overal tegenkomen

U kan quasi overal een industriële groenzone laten aanleggen door groenaannemer Wegrio. We hebben al groenaanleg voorzien op en rond parkeerterreinen, kantoorgebouwen en scholen en ook met groene openbare ruimtes zoals stadsparken en stadsvijvers hebben we ervaring. We zijn bovendien in heel Vlaanderen aan de slag.

U wil een groenzone laten aanleggen en ontvangt daar graag een prijsofferte voor?

Wij zijn benieuwd naar uw project, dus stuur ons gerust een mailtje met wat informatie of enkele voorkeursdata voor een vrijblijvend plaatsbezoek.